Thứ Bảy, tháng 8 29, 2020

* Tiếng cười

Có thể có
tiếng cười dòn,
Bên tai khúc khích
tiếng đàn trong mơ.
Fb. bxl.
Có thể
tình mãi là thơ,
Khi buồn mưa đổ
vui hờ hững mong.
Có thể
gió đã qua song!

Như là
gió thoảng bể trong,
Có tiếng khúc khích
nỗi lòng em tôi.
Yêu người
từ chưa đôi mươi,
Gian nan đã tỏ
nửa đời có nhau.
Có là hạnh phúc
qua mau!