Chủ Nhật, tháng 8 09, 2020

* Như thuở đôi mươi

Như thuở đôi mươi,
Sức lực hơn người,
Vượt bức tường cao,
Leo vào nội trú,
Thật là kỳ thú!
Fb. Van Thi Nguyễn
Như thuở đôi mươi,
Nụ cười vẫn tươi,
Cùng về họp lớp,
Tình xuân chưa hết,
Suốt đời chẳng phai!
Như thuở đôi mươi...
Đến cuối chân trời...
Hai đứa thế thôi...
Mãi mãi đẹp đôi...
Như thuở đôi mươi!