Thứ Ba, tháng 8 18, 2020

* Gánh hàng rong

Phận nghèo
buôn gánh bán bưng,
Hàng rong qua bữa
vui mừng lắm thay.
Internet.
Cơ thời thiếu ...
lòng thẳng ngay,
Không như những lũ
cướp ngày trộm đêm.
Sống sao cho được
êm đềm!

Sống sao
cho được yên thân,
Lưng còng vai mỏi
tảo tần sớm trưa.
Thế mà
chẳng được người ưa,
Khinh khi nhũng nhiễu
gió đưa tuổi mòn.
Còn không
một chút tình con!