Thứ Bảy, tháng 8 22, 2020

* Đổi thay 2

Thay một hình đại diện,
Cũ-mới khác chút thôi,
Màu áo hồng cho vui,
Thấy nét già khó tươi,
3 độ kính lõm rồi!
Fb. bxl.
Cứ thay hình đại diện,
Trên facebook mình thôi,
Không phải mích lòng ai,
Thời gian ngắn như dài,
Nét đời rồi tàn phai!

Thay đổi hình đại diện,
Đổi thay bộ mặt tôi,
Hiện thực đây đây rồi,
Bằng hữu buồn hay vui,
Mình là mình thế thôi!

Hình đại diện khác rồi,
Facebook sẽ lạ thôi,
Covid đang dần lui,
Cho nụ cười mãi tươi,
Sống là sống để vui!