Chủ Nhật, tháng 8 09, 2020

* Cuộc điêu tàn

Cà phê Covid
sáng nay,
Càng suy càng thấm
lời này (*) đời ơi!
Internet. 
Mình vô tích sự
lâu rồi,
Mỗi khi nhớ đến
bồi hồi bất an.
Nguy cơ
một đại điêu tàn?

Pha rồi chưa nhấm
lạnh ngay,
Giá băng còn đọng nơi này
cuối đông.
Tia mặt trời
lưa thưa hồng,
Tuôn mây chiếu rọi
ấm trong tâm này.
Ngày đến nhanh
chớ ngủ say?

 (*} Lời nói của Nelson Mandela trong ảnh minh họa dưới đây.