Thứ Tư, tháng 8 12, 2020

* Tái giá

Đã mãn tang chồng
tái giá chưa,
Cho vui đỡ giá lạnh
phòng the,
Fb. Trần Kim Loan.
Đời người trăm tuổi
đâu là mấy,
Chớ để cô đơn
những thu về!
Để cỏ xanh rồi
cũng phải thôi,
Buồn cho
lận đận tuổi xuân trôi,
Vô duyên kém phận
đời quá nửa,
Còn được bao nhiêu
thỏa mây trời!