Thứ Ba, tháng 8 04, 2020

* Em về Eo Gió

Eo Gió
thay ta đón em về,
Gởi em tình nghĩa
một miền quê.
Fb. Anes Thanh.

Của biển quanh năm
mùi muối mặn,
Của sóng miên man
vỗ xô bờ,
Eo Gió của em
một lần về!

Eo Gió của em
chốn đi về,
Tuổi nào cũng vẫn
tuổi đam mê,
Váy bung
tóc rối ngày lộng gió,
Đêm có ngàn sao
lối hẹn thề,
Eo Gió của anh
đón em về!

Eo Gió của anh
hẳn của em,
Của khách tha phương
mãi đi tìm,
Của báu biển Đông
từ muôn thuở,
Yên lành như tổ
Én nghỉ chân,
Eo Gió chiều hôm
ửng rạng đông!