Thứ Bảy, tháng 8 15, 2020

* Nhớ nhà

Trưa giờ 
lắc rắc mưa luôn,
Tạnh không hẳn tạnh 
giọt buồn vì đâu?
Fb. bxl.
Cuối đông
trắng xám đổi mau,
Mây giăng giục nhớ 
cái sầu tha hương.
Bao giờ vơi 
nỗi nhớ thương!