Chủ Nhật, tháng 8 02, 2020

* Tháng cuối đông 0820

*
Còn 3 lá héo
trên cành,
Mùa đông chưa chết
sao đành rủ khô!
Tình mình
từ thuở ban sơ,
Bao mùa lá rụng
xác xơ bóng đời.
Còn 3 chiếc lá
còn vui!
Fb.bxl.
**
Còn một tháng nữa
đông ơi!
Mong em giữ chút
tình tôi úa tàn.
Lá khô rụng
trong vô vàn,
Một đôi sót lại
trần gian vướn sầu.
Rồi về đâu
lá về sau...

***
Đông này
đến chậm đi mau,
Trên thân cành táo
lá sầu đong đưa.
Em đi
nỗi nhớ sao vừa,
Vai đau thân buốt
vẫn chưa thoát nàn.
Ta và đông
nỗi bẽ bàng!
****
Nắng sớm mưa chiều
nào hay,
Melbourne đang độ
đông đầy chuyển canh.
Chim ríu rít
lượn vờn quanh,
Bức tranh sơn mộc
trong xanh da trời.
Chòi non của lá
đợi vòi!