Thứ Bảy, tháng 8 08, 2020

* Lời đá vàng

Lời đá vàng
gửi thế gian,
Con dân nước Việt
sắt son giữ gìn.
Như dòng máu nóng
trong tim,
Luân lưu muôn thuở
niềm tin vẹn toàn.
Lời đá vàng
đạo nước non!