Thứ Ba, tháng 8 25, 2020

* Bông hồng cài áo

Bông Hồng Cài Áo !
Yên tĩnh lắng nghe...,
Thấm thía từng lời,
Từng sát na qua,
Chụp lén Mẹ qua Video Camera.
Trong mỗi chúng ta,
Nhớ công ơn Mẹ,
Cuộc đời chóng qua,
Đâu giấc mơ hoa?
Tạ tình lời thơ,
Liễu huyễn bài ca!
Bông Hồng Cài Áo,
Yên tĩnh lắng nghe...