Chủ Nhật, tháng 8 23, 2020

* Đổi hình

Tấm hình trước
có người cho đĩ quá!
Toàn màu hồng
lũ nhỏ chúng chê,
Fb.bxl.
Tôi vào lại iCloud
lục tìm ảnh cũ,
Được cái này
xem có bảnh không đây?
5 năm rồi
lúc đó tuổi 62,
Cà phê biển Quy Nhơn Xưa Nay
chỗ đông người văn nghệ,
Với anh Thụy, cô Tuyên
và năm ba anh bạn trẻ,
Cảm ơn iCloud giữ gìn
chúng tôi nguyên vẹn tính thời gian.