Thứ Tư, tháng 5 03, 2023

* Có phải mùa đông (2)

 Ngày mùa đông 
rét mướt về,
Sáng nay mưa gió tứ bề 
gió mưa.
Ảnh bxl.
Nhớ em 
biết mấy cho vừa,
Gió mưa chỉ cũng 
gió mưa thôi mà.
Chẳng ngẫm ngùi 
chẳng xót xa…
Mây trôi, nước cuốn … 
can qua đã nhiều.
Giờ mình 
còn chuyện thảnh thơi!
Đói ăn khát uống 
ngủ rồi thức chơi.
Không tiệc tùng 
thiết chi ai…
Bình thân tự tại 
niệm thời tâm an.
Chút niết bàn 
trên địa đàng!