Chủ Nhật, tháng 5 21, 2023

* Muộn tàn

 Cho đến hôm nay mới 
cháy vàng,
Xóm mình 
hàng táo vẫn hiên ngang,
Cuối thu mưa nắng 
nhiều thay đổi,
Cương cường cho mấy…
cũng tan hoang!
Ảnh bxl
Cố níu thời gian 
giữ áng mây,
Trôi chảy tuôn 
chi nhanh hả bay,
Cùng ta đời ấm 
đôi chung được,
Có cả không gian 
đẹp xinh này!