Thứ Năm, tháng 5 25, 2023

* Ảo

 Chăm chút làn da 
vốn mượt mà,
Ngày càng xinh xắn 
diện như hoa,
Ảnh fb bxl 
Đẹp trông vui mắt 
bao giờ thoả,
Ảo ảnh trăm năm 
bóng nhạt nhoà…