Thứ Sáu, tháng 5 05, 2023

* Lại ra sân

 Sáng nay 
chim chóc lại ra sân,
Ríu rít líu lo 
như hát mừng,
Ảnh fb.
Oh nắng 
đã lên màu nắng mới,
Lạ thường đâu 
phải của mùa đông.
Cảm giác vui vui 
ấm ấm lòng,
Có nghe 
náo nức nỗi hoài mong,
Cành táo lá đùa 
khua nên điệu,
Chút rộn ràng 
luyến tiếc… 
lập đông?