Thứ Năm, tháng 5 25, 2023

* Về nhà rồi

 …về đến nhà rồi! 
Quy Nhơn…
Gió nam 
lay động nhành tra hiên nhà.
Con sớm muộn gì 
cũng về mà…
Tô bún cá ngừ kho ngọt 
tay bà mẹ quê.
Ảnh Cô Tám Những.
Rong chơi đâu 
cũng tới hồi...
Quay về bên mẹ 
cùng lời thương yêu.
Giọt nắng hôm nay 
đẹp lạ thường,
Biển yên sóng lặn 
mảnh vườn của tâm.