Thứ Năm, tháng 5 04, 2023

* Vắng bóng chim

 Đàn chim vắng bóng 
sáng nay,
Thức ăn đã rải 
đang bày trước sân.
Ảnh bxl
Trời âm u 
lạnh lạnh dần,
Chúng như ngủ ráng 
chẳng cần no hơn?
Chạy lòng vòng 
gọi từng con…
Im im lặng lặng 
chỉ còn lá rơi.
Lá nhẹ nhàng 
bên chân rồi,
Nâu vàng lẫn lộn 
khắc thời đầu đông.
Cùng đua với lá 
lòng vòng…