Thứ Bảy, tháng 5 06, 2023

* Thật hiền

 Bỗng dưng 
lòng nhẹ thật hiền,
Đưa tham, si, hận…
về miền đạo xa.
Ảnh fb.
Chiêm ngưỡng 
tánh Phật
trong ta,
Nam Mô 
thế giới an hòa 
thản nhiên.
Nam Mô 
lòng nhẹ thật hiền!