Thứ Sáu, tháng 5 12, 2023

* Dấu hằn

 Rồi sẽ vàng mau 
sắc thu ơi,
Lá còn lưu luyến 
nhộn bên trời,
Đầu non 
sương sớm chưa tan hẳn,
Mặt hồ 
biêng biếc tiếc lá rơi…
Ảnh bxl.
Lối cũ đi về 
vẫn mình tôi,
Bóng em…
thu năm ấy qua rồi,
Thời gian 
tàn phá và lành lặn,
Vết hằn đâu đó 
vết hằn thôi!