Thứ Ba, tháng 5 09, 2023

Bright, màu lá

(Tặng Nguyễn Thuỷ)
Cuối thu 
gom nốt lá vàng,
Vùi sâu nỗi nhớ 
đa đoan sông hồ.
Suối thu 
róc rách đôi bờ,
Sau lần tương hội 
con đò về đâu.
Gieo neo chi
trắng mái đầu?
Ảnh bxl
Cuối thu nhặt vội 
lá nâu,
Sợ lo vụn vỡ 
tình đầu tim em.
Tìm sao được 
thuở êm đềm,
Yêu thương chưa biết 
ưu phiền về đâu?
Khi nao 
bóng xế qua đầu…