Thứ Năm, tháng 10 29, 2015

* Tìm gì nơi Quy Nhơn...

Tìm gì
nơi Quy Nhơn ?
Đoái hoài
một con tim,
Của
ngày đi đánh mất,
Của nỗi buồn
chưa quên !
Ảnh fb.
Ba mươi năm
Quy Nhơn,
Một quảng đời
lênh đênh,
Làm con thuyền
không bến,
Làm hải âu
cánh bền.

Quy Nhơn
có còn em ?
Ngày ta về
tìm gặp,
Bãi Hoàng Hậu
ghềnh xa,
....hay
Eo Gió làng ta.

Quy Nhơn
là nỗi nhớ !
Mối duyên đời
vỡ lỡ,
Một cuộc tình
như thơ,
Của xa rồi
mộng mơ.

Tìm gì
nơi Quy Nhơn ?
Sao cứ mãi
hoang mang,
Dấu hoa vàng
kỷ niệm,
Của những gì ...
khó quên...

Còn gì đâu
Quy Nhơn!
Trinh Vương
chiều tan lớp,
Gia Long
đường chung bước,
Tay níu
bàn tay êm...