Thứ Sáu, tháng 10 16, 2015

* Hái bưởi

Vàng vàng
trông bưởi chín cây,
Vội vả hái hái
ngây ngây ngất hồn.
Ảnh fb Đoàn Kim Thanh, HX.
Năm nay
bưởi rộ khắp thôn,
Cành này thôi
đủ bồn chồn lòng tôi.
Sợ hái nhầm...
quả có nơi,
Bị chê
là kẻ
giỡ hơi... tục tằn.
Mắt
luôn chăm chú
đường lằn,
Trái ngang quả dọc
lòng thòng khác nhau.
Quả còn có dây treo đầu,
Trái nhô nhấp thở
chờ câu giao tình.
Em xinh
ngon ngọt để dành ?
Bưởi xinh ngon ngọt
cho anh múi nào !
Cẩn thận nghen
gần bờ ao,
Lia thia
đang đợi
tép nào gió rung.