Chủ Nhật, tháng 10 25, 2015

* Mãn tang cha

Tóc chớm bạc
trên đầu
vừa khăn trắng,
Tiễn đưa cha
yên ổn
chốn vĩnh hằng,
Ảnh fb.

Nhìn suối giòng
róc rách
tự bao năm,
Nguồn thương cảm
đành vùi
trong nước cuốn...