Thứ Tư, tháng 10 14, 2015

* Như Tiên

Găp em 
ta bảo là Tiên,
Chăm chằm
ngơ ngác 
dáng hiền 
em qua.
Ảnh fb. CV Tam

Trời cho
em
nét kiêu sa,
Mi tươi
mắt biếc
tim ta rụng rời.

Ơi ai
ơi
nghen 
giữa đời,
Có người đẹp thế
trên trời là Tiên.

Trông thấy
em 
ta mê liền...
Nhưng 
Tiên hạ giới
có quyền
yêu không!

Ta 
nóng rồi
giữa ngày đông...