Thứ Hai, tháng 10 05, 2015

* Trái mít

Anh yêu...
trái mít
trên cành,
Có khi 
chưa chín 
phải đành chờ thôi.
Ảnh Qt trên fb.
Nhỡ mai 
ai hái đi rồi,
Cũng là
chuyện phải
đáng đời ... phân vân.

Xem qua 
ngắm lại bao lần,
Xinh tươi xanh ngắt 
chẳng cần 
bón chăm.

Có người thích 
giữ trăm năm,
Có người muốn được
thái mần lẫu ngay.

Anh thấy
cả hai đều hay...
Vài câu viết để
tỏ bày làm vui.

Người rằng cây mít
bên tôi,
Luôn xanh không chín
tới lui chi phiền.

Lại một phen
lòng buồn nghen,
Hoang mang.. thôi kệ
giữ kiêng đèo bồng.

Rồi mai kia
khi lấy chồng,
Anh về đem biếu
mít hồng chín cây.

Chắc là không
của cây này....