Thứ Năm, tháng 10 22, 2015

* Lại gặp

Thời gian!
qua
thật nhanh,
Chiếc
lá thu
xa cành,
Ảnh HX. Cafe Du lịch,biển Quy Nhơn.
Chới với

chông chênh,
Rồi
im lìm
buồn tênh...

Đang
giữa mùa
lá đổ,
Người
tìm nhau
trên phố,
Thương
xác lá
buồn tênh,
Sẻ chia
đời
lênh đênh...

Em
yêu ta
lầm lỡ,
Vỡ nhỡ
thêm
tội tình,
Ta
một thời
ăn năn,
Trong
vùng tối
lương tâm.

Thời gian
qua
thật nhanh
Rồi
như rêu
như rong
Sóng xô
người
long đong,
Còn gì ?
sao
chờ mong!