Thứ Sáu, tháng 10 09, 2015

* Phượng muộn 2 (tt)

Chung Định và Hồng Lĩnh chia sẻ trên facebook "Phượng Muộn 2"


Chung Dinh :

Phượng vĩ 
hồng lên 
đã mấy mùa,
Ảnh facebook
Hạ vàng 
vương vấn 
lối quen xưa.
Chờ nhau 
chờ đến 
bao mùa nữa,
Từng cánh hoa tàn 
theo nắng mưa...


Bach Xuan Loc :

Đã lỡ 
thôi đành thôi 
phượng ơi,
Chờ nhau 
chỉ nữa 
quá nửa đời,
Hạ 
trong tàn tạ 
rồi thu nhạt 
Gió kéo
mây rời
hoa cuốn trôi...Hồng Lĩnh 
Cánh phuợng ngày xưa 
đã phai rồi .
Phuợng hồng 
nay hái 
chỉ mình tôi .
Ngày xưa chung lối 
cành phuợng thắm .
Lối nhỏ 
nay về 
phuợng úa rơi .