Thứ Bảy, tháng 10 10, 2015

* Kén vợ

Ngạc nhiên !
tôi đòi kiếm vợ,
Làm gì ?
cho khổ vậy ta,
Ảnh fb.mạng toàn cầu.
Lân la,
rồi qua ngày tháng...
Lo chi
giây phút mặn mà...

Giống như !
chưa từng lấy vợ,
Vui sao !
rập rựng vào ra,
Thấy chưa,
lòng tôi rộn trẻ,
Thì ra...
rừng rực suối khe...

Cho tôi !
cánh đời mới mở,
Rộn ràng
gió mát mùa thu,
Ấm êm
sương mù chẳng ngại,
Mền chăn
không thiếu đông về.

Có ai
bên giường chiếc bóng,
Cho tôi
được gởi tấc lòng...
Gần, xa
không gì quản ngại,
Bốn phương
quy nối một vùng.

Điện thư
có thêm facebook,
Chuột kêu,
tíc tắc vui nha !...
Rồi sao
chuyện đời ai biết,
Đam mê
mang
lấp tuổi già...