Chủ Nhật, tháng 10 11, 2015

* Đi hay về 2

Lại lẩn quẩn
"đi" hay " về"
đây nhỉ!
Việt Nam
quê hương mình
sao chỉ đến để tìm thăm
Ảnh fb Thành nội Huế.
Nghe sao có chút ói ăm,
Nhưng sự thực
mình đã chọn
Úc châu miền an lạc...

Nghe bản Trịnh ca
tâm hồn tôi rời rạc,
Thời điêu linh
bóng cuồng sát
như còn đây...
Việt Nam tôi
năm tháng
cứ hao gầy
Từ thể chất
đến lòng người
dâu bể.

Bởi đất chẳng may
sinh nhằm gần miền hoang dã
Nhiều thú hoang
biết nói cả giọng người,
Một Cộng Hoa
nòi giống của đười ươi,
Chuyên quấy nhiễu
cho đời thêm điên đảo.

"Về" hay "đi"
trên một đường hai lối,
Nhưng nói "về"
cũng cùng lúc nói là "đi",
Vậy khi đi
chứa đựng ước mơ gì...
Gắn hết cả tình quê
người bền chắc.

Khi nói " đi" Việt Nam
tôi lại có được thêm lần nói là "về" Úc,
Không như lúc đầu
mình lưu lạc tha hương,
Nhận ở đây
đời sống một thiên đường,
Một phong cách
xa xôi đời hoang dã...

Lòng mình
hương hoa tỏa,
Đi hay về
nhân cách vốn thủy chung.