Thứ Hai, tháng 10 26, 2015

* Quy Nhơn mưa thu

Mưa đêm qua
mưa sáng nay,
Còn xây nên 
vách nước này 
bao lâu.
Ảnh Google
Dằn lòng
chẳng muốn đi đâu,
Ngại đầu không nón
ngại màu tóc phai.
Chưa chi
như đã trắng rồi ,
Mưa toan bóc cả
lớp ngoài... dị nghen.
Nghịt trời mây
mờ tối đen,
Hẳn mưa
còn nữa
gây phiền đến thôi.
Muốn được đi
ra bên ngoài,
Tìm mùa thu cũ
níu thời đam mê.
Mưa hoài
mưa mãi ghét ghê,
Để cho tôi phải...
em về...còn đâu.
Sáu mươi nếp trán
trên đầu,
Sao còn dang díu
khổ đau với tình !
Thật không
mưa đã vô minh,
Hay mưa như thấu
lòng mình lưỡng nan...
Gặp chi nhau
rồi bẽ bàng...