Thứ Bảy, tháng 10 03, 2015

* Mặc tình

Chia sẻ cùng VĐH trên facebook

Huy Vũ Đình
từ em
xuất thế hồng nhan
tự thiên cổ
đã hoang mang
cõi người
Ảnh Vũ Đình Huy trên fb
yêu em
ta trái mệnh trời
càn khôn thả lỏng
em phơi
mặc
tình.

Bach Xuan Loc
từ ta
chiếc bóng một mình
mới hay tình ái
lung linh ánh hồng
yêu em
với cả tim nồng
thế sao người để
mặc lòng
ta
đau.