Thứ Tư, tháng 10 28, 2015

* Quy Nhơn đêm thu

Đêm Quy Nhơn
bên đầm Thị Nại,
Sương thu giăng
chẳng ngại đôi lòng,
Ảnh bxl bên Đầm Thị Nại.
Khi mờ
khi tỏ
đèn chong,
Thuyền câu
chao đảo
giữa giòng sóng xô.

Đếm mưa thu
mơ hồ ...trong dạ,
Hoang mang tìm
vô ngã từ tâm,
Mơ về
một bạn tri âm,
Ta còn một cõi
phong trần gieo neo.

Như đang giữa
lưng chừng đèo nhớ,
Còn nửa đời
mê mãi hương thu...
Dẫu đêm
đầy ắp hoang vu,
Duy vô minh nghiệp
ngục tù nhân sinh.