Thứ Năm, tháng 10 08, 2015

* Phượng muộn 2

Phượng bây giờ
còn nở
sao em!
Ảnh Anes Thanh fb.
Sân trường xưa
đâu
thuở êm đềm.
Xinh tươi
còn vịn
làn tóc mượt,
Hay
võ vàng
màu giấy trắng
trinh nguyên.!

Có biết gì không
tôi nhớ em !
Cái hôm
bên bóng phượng
lặng im,
Rồi đi
em đã
không từ giã
Thờ thẩn
thơ buồn
tiếng ve rên...

Cũng lại về đây
cố tìm nhau !
Em... anh
chừng ... tóc thiếu,
phai màu,
Nhìn quanh
hoa đỏ
hoa còn đỏ,
Một thoáng
hồn tôi
mấy giọt đau...