Thứ Sáu, tháng 10 02, 2015

* Đành 3

Ngày đi
tưởng biển màu nâu,
Tưởng trời màu xám
vá câu thơ buồn.
Ảnh fb Vũng Nồm,Nhơn Lý.
Tưởng ta
quên hẳn cội nguồn,
Đem dòng lục bát
vứt luôn bên đời.
Theo biển nước
thơ ngược xuôi,
Con thuyền xưa ấy
mãi hoài bến mơ...
Đã nhận ra
nỗi mong chờ,
Màu xanh thương nhớ
bây giờ còn đây.
Neo giăng
trên bến Vũng này,
Nhấp nhô sóng khẻ
vơi đầy lời êm.
Bởi vì yêu
mãi đi tìm...