Thứ Sáu, tháng 10 30, 2015

* Quy Nhơn tôi về

Tôi về
lễ
mãn tang cha,
Sum vầy bên mẹ
thăm qua quê mình.
Ảnh fb Bãi Bấc ,Nhơn Lý,Quy Nhơn.
Tôi về
tìm lại chút tình,
Của tôi
ai nữa
của mình lỡ đôi.

Đường quê
chân bước bồi hồi,
Dưới sương thu đọng
mấy lời yêu thương.

Xa kia những
cánh buồm giương,
Sóng còn gào thét
trên đường ra khơi...

Tôi về
lòng những rối bời,
Biển xanh xưa đó
....đâu rồi héo hon.

Còn trong tôi
tấm lòng son,
Yêu Quy Nhơn lắm
dẫu còn ...như xa.

Chiều nơi đây
chén phồn hoa,
Mềm môi quên lãng
sơn hà suy vong...