Thứ Sáu, tháng 10 23, 2015

* 35 lại gặp

Có những cuộc chia tay
rồi lại gặp,
Có nhiều khi
chẳng gặp lại bao giờ,
Ảnh fb Nguyễn Đình Thụy ,cafe Khánh Mỹ ,QNhon.
....trôi qua
như một đêm mơ,
Thì hạnh ngộ
là niềm vui vô giá.

Được với nhau
đôi vòng tay ôm cả,
Chưa trọn là người
vội vứt ngã hư không,
Ngày đi...
ai có nhớ trông
...nay về bên mẹ
đôi lòng rộn vui.

35 năm ấy
qua rồi...
Mình ngồi ôn lại
một thời có nhau.
Đảo khơi...
biển động niềm đau...
Quê hương
trĩu nặng
nương dâu bao đời...