Thứ Bảy, tháng 10 31, 2015

* Lục bình tim tím

Lục bình tim tím,
Xanh lá lá xinh,
Ngày đó có anh,
Cùng ngắm trời xanh.
Ảnh Chung Định fb.
Cầu khỉ em qua,
Vượt kênh xanh tím,
Đôi tay bịn rịn,
Tim tím lòng anh.

Ngày tháng vòng quanh,
Lục bình nay tím,
Chùng mi không tiếng,
Ngắt giọng em ca.

Bùn đọng kênh xưa,
Nhớ chuyện đôi ta,
Lục bình tim tím,
Còn đâu tay vịn...

Ngơ ngác trời xanh,
Lòng nhớ đến anh,
Tim tím lá xanh,
Mây xám vờn quanh.