Thứ Ba, tháng 12 29, 2020

* SUMO và tôi

 *SUMO và tôi đứa mỗi căn,
Ai ban cũng vậy phận mần răng,
Biết mình là thế thời là thế,
Chó cũng như người sống cần ăn!
Fb.bxl.
Xứ Úc ngược đời lắm ai ơi,
Vật cưng người trọng một tầng thôi,
Mua vui thị dụng trong chốc lát,
Vô ích dẫu gì vứt rác trôi.
Có là PET-VIP cũng gọi TOY,
Mỗi chữ 3 từ CHÓ và TÔI,
Tự ngã cuồng tôn cho là trọng,
Vốn là động vật nhãn đề chơi!
*SUMO và tôi đứa một nơi,
Nằm cong đứng thẳng những trò vui,
Năm tháng rồi qua người hay chó,
Cũng chẳng còn chi dấu vết đời!
Cái kết cục kia dấu vết đời,
Chẳng vinh chẳng nhục chẳng nó tôi,
Chỉ như một thoáng vầng mây bạc,
Năng lượng hợp tan sấm chớp rời.
SUMO không sủa với người thân,
Nó biết lạ quen khi đến gần,
Còn TÔI chưa như người mất trí,
Vai đau buông gánh xả phân vân.

(*) Xin lỗi quý bạn đọc vì có dùng trộn một vài chữ tiếng Anh (Úc) đó nghen.