Thứ Năm, tháng 12 17, 2020

* Mưa nắng miền tây

Vừa có cơn mưa nhỏ 
như Sài Gòn
Trút xong một thau nước lớn 
rồi ngưng.
Nước chưa kịp ráo khô
thì trời nắng,
Fb.bxl
Sức nóng vội lan nhanh
rồi nhâm.
Chiều nay tầm 20 độ
oi oi lạ
Melbourne mùa hạ il nina!
Lạ thường như dịch Covid 
ngưng hẳn chưa
Ai biết phức tạp dường nào 
nhưng Vaccine...