Chủ Nhật, tháng 12 27, 2020

* Phượng tím 2020.2

 Thấy phượng mình như nhớ chuyện xưa,
Cái thuở họp tan bởi nắng hè,
Của tuổi đem buồn vui trang sách,
Gửi vào thương khúc nhạc của ve!
Fb.bxl.
Thấy phượng mình như nhớ đến nhau,
Chẳng phải lúc nay bạc mái đầu,
Chẳng phải lưng còng cây gậy chống,
Nhớ thời nhặt hoa đỏ mà đau!
Thấy phượng xứ người khác ở ta,
Màu tím xinh xinh của vườn nhà,
Giao cảm ánh vàng đêm còn nắng,
Chợt lòng xao xuyến gió và hoa.