Thứ Năm, tháng 12 31, 2020

* Good Bye 2020

 Good-bye 2020 
lẽ tất nhiên,
Chứ good-bye cái mask 
ngay liền chưa đâu.
5 giờ chiều nay 
buộc mang lại rồi,
Ảnh fb.
Bởi tái lây nhiễm 
bắt đầu hôm qua.
NSW. chào năm mới (*)
ở trong nhà,
VIC. thì tái hạn chế 
khách và party,
15 người thay vì 30!
Ngày mai chưa biết 
còn gì khác hơn...
COVID vặn mình lên cơn!

(*) NSW.: Tên viết tắt của tiểu bang New South Wales.
VIC.: Tiểu bang Victoria.