Chủ Nhật, tháng 12 20, 2020

* Mùa Christmas 2020

Mùa của đất trời 
hay mùa trong lòng người,
Nơi đâu cũng là vĩnh cữu,
Ta có chào hỏi thăm nhau suốt cả đời mình 
... và cũng có tìm nhau suốt cả đời người,
Ảnh Lily Hoàng.
Gặp và chưa gặp...
Sự linh thiêng ở đâu,
Sự nhiệm màu ở đó,
Soi sáng cái thật mong cầu được bình an!
Đưa tay nhặt đoá hoa vàng,
Ô hay đỏ, tím, trắng ... đang mỉm cười.