Thứ Tư, tháng 12 23, 2020

* SUMO 20

 Chích ngừa lần nữa 
đủ 3,
Yên tâm mình để 
SUMO ra đường.
Mùa hạ nóng 
cho an toàn,
Ảnh Nancy Bạch
Công viên du khách 
lệ thường quan tâm.
Sự cố 
không để ngoài tầm...

SUMO lớn 
càng ngoan hiền,
Năng chào khách lạ 
sủa vang cả nhà.
Quanh quẩn 
theo chân vào ra,
Nằm yên dưới ghế 
sopha mình ngồi.
Phơi bụng 
đưa mình gãi chơi!

Mấy kiếp tu 
sinh nơi đây,
Được cưng chiều chuộng 
đêm ngày ấm no.
Mùa Noel 
chẳng phải lo,
Bị người bắt thịt 
hoặc cho săn mồi.
SUMO sung sướng 
nhất rồi...