Thứ Tư, tháng 12 16, 2020

* Phở Hoa Hồi vàng

Thỉnh thoảng 
gió đổi chiều đi,
Tìm về hướng biển 
khác gì đầm không?
Fb. Rose Le .
Mặn ngọt tự nhiên
hai dòng,
Tuy cùng là nước xanh trong 
dưới trời.
Bữa tối 
hương phở thơm ơi!