Thứ Ba, tháng 12 22, 2020

* Melbourne hạ

 Giữa hạ-
giá rét-
tiếng ve,
Melbourne thời tiết 
il-nina bất thường.
Áo ấm, khẩu trang 
mang luôn,
Fb.bxl.
Tản bộ trong xóm 
tìm luồng thơ vui.
Không cho người 
chỉ mình thôi...

Không có 
phượng đỏ trong vùng,
Vài cây phượng tím 
nhắc chừng thời gian.
Tiếng ve lạt lẽo 
chiều tàn,
Chẳng ai cảm cái 
ve mang nỗi niềm.
Đêm nay 
còn nữa một đêm...

Đấng quyền năng 
sẽ giáng trần,
Cứu người bất hạnh 
đức nhân ban truyền.
Chúa ơi 
lòng con chẳng yên,
Và tin ngài mãi 
chẳng thiên vị gì.
Giúp nhân loại 
thoát COVID ...