Thứ Ba, tháng 12 15, 2020

* Nhớ hạ 2014

Khó quá đi em biết nói gì,
Tách cà phê nóng tiễn nhau đi,
Quán ồn đông khách không ai lạ,
Mi mắt còn đây giấu được gì...
Ảnh Internet.
Có lẽ hạ này thiếu bóng Thu...
Hương phở thơm quen...chuyện lu bù,
Bên ngoài gió hắt theo mưa bụi,
Trong dạ mỗi người ngẫm nhớ..Thu!