Thứ Năm, tháng 12 10, 2020

* Là chính mình

 Mình hãy là mình 
đững là ai,
Giống họ xíu thôi 
những sai rồi,
Nhân sinh 7 tỷ
người mỗi vẻ,
Ảnh Trần Đình Tín.
Tánh khác nhau kia
vốn tự trời!
‘Bất khả tư nghị’
cái vị riêng,
Mỗi người một phẩm chất 
thần tiên,
Thanh trong một hớp
tâm man mát,
Cớ sao ai đồng hoá
việc cuồng điên!
Cảm giác tột cùng 
cái vị riêng,
Đừng đem huỷ xoá 
chuốc ưu phiền...
Để em cứ 
ngất ngây bất tận,
Và anh mê mãi 
một thiền duyên!