Thứ Tư, tháng 12 30, 2020

* Võ vàng

 Thời gian trong trời đất 
là thời gian...
Lòng người sao cứ 
miên man sự tình.
2021
Buồn hay vui 
bởi tâm mình,
Đừng nhầm lẫn cảnh 
mà sinh mong cầu.
Ưu tư vướng víu 
vì đâu?
Tham, sân, si...đã dẫy đầy thế gian.
Dấu chân hạnh phúc võ vàng!