Chủ Nhật, tháng 12 13, 2020

* Lại đổi dời

 Muốn ở yên 
có được đâu,
Nay dời mai đổi 
nhu cầu thế gian,
Thôi thì kệ 
giữ tâm an,
Fb.bxl.
Những khung trời lạ 
ngút ngàn thi thơ.
Và 
đâu cũng đẹp như trong mơ!

Đừng hỏi 
nơi đây là đâu,
Mà chỉ nên biết 
sắc màu thế gian,
Hữu tướng vị ngã 
hành tham...
...sân, si tam độc 
muôn vàn khổ đau.
Chẳng do mình 
duyên nghiệp thôi!

Có ở đâu 
cũng vậy mà,
Đói ăn khát uống 
xem hoa sau vườn .
Ngủ yên 
gọi giấc nghê thường,
Kho tàng của cải 
một lương tâm đầy.
Chiều về 
tản bộ nhìn mây!